Kapacita pro začátečníky září 2017-červen 2018 je naplněna. Více: AKTUALITY v levém sloupci.   

                                                       

                                                                                                                      ------------------------------------------------------------------------------------------

"Když lijeme vodu do prázdné nádoby, tak vydává klokotavý zvuk.

Když se nádoba plní, zvuk ustává.

Podobně člověk, který Boha dosud nenalezl, je plný ješitného žvanění o božské bytosti a jejich vlastnostech.

Kdo Boha jednou uzřel, raduje se tiše z božské slasti"

SRI RAMAKRISHNA

 

VÍTEJTE V CENTRU KAVALLE

Školy, které vedou žáky ke vzdělání pozemskému a duchovnímu sebeuvědomění, jsou od sebe prozatím ještě stále odděleny. Při našich setkáních rozvíjíme myšlenku, že ve výroku " jak nahoře, tak dole", je možno spatřit kromě jiného i podstatu astrologie. Astrologie je věda o pohybu nebeských těles a takto k ní přistupuji, přičemž je to právě sebeuvědomění každé lidské bytosti, které je třeba brát v úvahu. Ve středu každého tropického horoskopu je planeta Země a na ní pobývající duše ve hmotném, lidském projevu. ( V siderickém horoskopu najdete polohu Zěmě v opozici na Slunce). Planety a stálice rozhodně podle mého vnímání, nepůsobí nezvratně na lidské osudy, můžeme pouze předpokládat, ke kterým lidským sklonům bychom mohli inklinovat na základě toho, co naznačuje konstelace horoskopu a vhled závisí na našem stupni sebeuvědomění. Teprve když se svým sklonům oddáváme, přitahujeme situace různých kvalit. Jejich prožívání nás přivádí k sebeuvědomění. Učíme se rozhodovat v souladu sami se sebou. Máme svobodnou vůli, která je vymezena našim dosaženým vývojem a je pouze na nás, jak se v každém okamžiku života rozhoduje. Zjednodušeně lze říci, že čím nižší stupeň uvědomění, tím je vůle "omezenější".

Seznamujeme se nejprve s tradičními základy astrologie a postupně s dalšími odvětvími astrologie. Především se věnujeme cestě školy KAVALLE, kterou je sebepoznávání, přirozeně vedoucí k sebeuvědomění. Vše je v neustálém pohybu a začínáme vnímat cykly života z hlediska kvalit a živlů. Poznáváme symboliku planet, v jakých možných variantách je můžeme prožívat ve dvanácti znameních a kde a jak se tyto planety mohou v reálném životě projevovat. Pokračujeme porozuměním postupu výpočtu horoskopu, poznáváme další souvislosti a pracujeme s interpretací horoskopů. Základní trvání kurzů je u astrologie dvouleté, numerologie jednoroční, Tarot jednoroční, Kabala jednoroční. Dále pokračujeme podle zájmu studentů v neomezeném časovém trvání.

V přednáškovém roce 2017 - 2018 se budeme ve vyšších ročnících opět zabývat astromedicínou.

Srdečně se těším na setkávání s vámi.

S úctou Zdeňka Kavalová-Maixnerová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz