Astrologie

Jeden rok studia se skládá ze dvou pololetí a každé pololetí zahrnuje 7 studijních setkání po 3 školních hodinách. Do základního kurzu 1. ročníku lze vstoupit bez jakéholiv předchozího astrologického vzdělání. Začínáme studiem živlové podstaty všeho živého. Dále symbolikou astrologických znamení, planet, astrologických domů, aspektů, základním výpočtem horoskopu a jednoduchou interpretací horoskopu Radix.
Astrologie pro druhý ročník - hlásí-li se ke studiu posluchač, který nestudoval první ročník ve škole Kavalle, postačí pro začátek schopnost orientovat se v horoskopu Radix. Věnujeme se tranzitním technikám, solárním horoskopům a sekundárním direkcím. Třetím rokem - prohlubujeme studium za pomoci synastrie a dalších technik dle domluvy se skupinou studentů.
Čtvrtým rokem - studujeme další astrologické techniky dle zájmu a schopností skupiny studentů.
Pátým rokem je možné pokračovat studiem základů Kabally.

1 pololetí = 7 setkání po 3 vyučovacích hodinách a kurzovné za 1 pololetí činí 7000,-Kč

V ceně kurzovného jsou zahrnuta možnost nahrávat přednášky na zvukový záznam.

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz